Novosti

Novosti

Najveći manipulator

U novom rangiranju sudjelovale Nikita i Renata!

Kome je pripala titula vrsnog manipulatora u kući?

Novi kriterij rangiranja stanara u tjednom zadatku bio je izabrati tko je najveći manipulator. Bojan i Anezi glasno su se nasmijali na zadatak, a svi stanari, možda i najbrže dosad, odučili su kome pripada koja pozicija.

"Složili smo se svi, ja ću uzeti broj tri!", rekla je Lucija.

Po prvi puta u rangiranju su sudjelovale Nikita i Renata. Kako je proteklo novo procjenjivanje ponašanja stanara, doznajte u večerašnjoj emisiji u 22:50 sati na RTL-u.

Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu  poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

RTLPlay